Декларация за поверителност

Моля, запознайте се с политиката ни за поверителност по отношение на престоя Ви в нашия интернет сайт и използването на услугите „Справочна система ОПТИМУМ“ и „Справочна система JesOnLine“.

Моля, обърнете внимание, че ние си запазваме правото да актуализираме тази декларация за поверителност.

Настоящата информация относно защитата на данни се прилага за интернет сайта geryon.eu. Достъпът до този сайт се осъществява само със сигурна връзка /https/ с цел осигуряване на адекватна защита на Вашето лично пространство.

Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия интернет сайт съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността на личните данни.

Събиране и обработка на лични данни

За Вас лични данни ще бъдат събрани само ако доброволно и преднамерено изберете да ползвате услугите „Справочна система ОПТИМУМ“ и „Справочна система JesOnLine“.

Информация, изменение и изтриване на лични данни

Вие можете по всяко време да направите запитване в писмена форма относно това кои от вашите лични данни съхраняваме.В отговор на такова запитване ние ще Ви изпратим необходимата информация. Вие можете да се свържете с нас за да изтрием или коригираме Вашите лични данни.

Защита на лични данни

Герион ДЗЗД гарантира сигурността на данните, които му изпращат потребителите, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни.

Политика за използване на „бисквитки“/cookies/