За нас

 Герион ДЗЗД е създадено през 2006 г. с предмет на дейност:

  » разработване, внедряване, подържане и маркетинг на информационни системи и софтуер, обучение и консултации във връзка с тяхното използване;

  » гаранционно, след гаранционно и абонаментно подържане на информационни системи и софтуер;

 Целта ни е да осигурим на нашите клиенти професионални и висококачествени услуги, съблюдавайки най-добрите световни стандарти и принципи за ефективност.