За нас

Герион ДЗЗД е създадено през 2006 г. с предмет на дейност:

 - разработване, внедряване, поддържане и маркетинг на информационни системи, обучение и консултации във връзка с тяхното използване;

 - гаранционно, след гаранционно и абонаментно поддържане на информационни системи;

Целта ни е да осигурим на нашите клиенти професионални и висококачествени услуги, съблюдавайки най-добрите световни стандарти и принципи за ефективност.