Герион ДЗЗД

 Герион ДЗЗД осъществява проучване, разработване, внедряване, подържане и маркетинг на информационни системи и софтуер, обучение и консултации във връзка с тяхното използване.

Виж повече »

Справочна система ОПТИМУМ

Справочната система ОПТИМУМ предоставя уеб достъп до информация за изпълнителните дела на взискатели или техните пълномощници при Частен съдебен изпълнител.

Към ОПТИМУМ »

Общи условия

Техническа подръжка: postmaster@geryon.eu

Справочна система JesOnLine

Справочната система JesOnLine предоставя уеб достъп до информация за изпълнителните дела на взискатели или техните пълномощници при Държавен съдебен изпълнител.

Към JesOnLine »

Общи условия

Техническа подръжка: postmaster@geryon.eu